Hakkımızda


İngilizceyi akıcı ve hatasız konuşma becerisinin çok küçük yaşlarda daha sağlıklı ve hızlı geliştiği gerçeği son yıllarda yürütülen araştırmalarla kanıtlanmıştır. Özellikle teknolojinin ve bilişimin hızlı gelişimi bu konuda sonsuz olanaklar sunmaktadır. Ancak bu fırsatı değerlendirmek için çok ciddi bir planlama, bilgi birikimi ve teknoloji bilgisi gerekmektedir. Bu planlamaların sağlıklı olabilmesi için çocukların İngilizce bilgi ve becerilerini eğlenerek, keyifli bir şekilde, oyun ve öyküleme temelli etkinliklerle,  sıkılmadan tekrar yaparak, hızla ve sağlam adımlarla geliştirmesi esastır.

Bu yaklaşımın ışığında hazırlanan Süper Kids English çözümü GLOBAL ACADEMY - Almina EduTech tarafından hizmetinize ve değerli görüşlerinize sunulmuştur. Birçok ülkenin ana dil yapısı İngilizceden farklıdır. Dolayısıyla bu ülkelerin İngilizce öğrenenleri İngilizce öğreniminde en çok akıcı konuşma becerilerini geliştirmede zorlanmaktadır. Almina EduTech bünyesinde, nitelikli bir teknik ekiple birlikte Doğu ve Uzakdoğu ülkelerinde uzun süre öğretmenlik yapmış tecrübeli eğitimciler, Oxford ve Cambridge üniversitelerinin İngilizce öğretimi ve değerlendirilmesi gibi eğitim kurumlarında danışmanlık ve yöneticilik yapmış uzman kadrolar çalışmaktadır. Ürünlerimizin üstün niteliği eğitim tecrübesi ve uzmanlığı bu  nitelikli kadromuz sayesinde gerçekleşmektedir.