За нас


         Последните научни  изследвания доказват, че изучаването на чужд език в  ранна възраст, в случаите на правилно използвана обучаваща програма е изключително ефективно и много по-бързо.

Бързото и непрекъснато развитие  на информационните технологии предлага широка гама от възможности.

За да се възползваме от технологическите възможности са необходими добро планиране на учебното съдържание, учебния процес, необходим е технически опит и умения.

Такова планиране може да се реализира само в случай, когато децата могат да имат достъп до програма, която позволява на тях да учат език, повтаряйки  интересни разкази, които не ги утегчават  и обучението има  форма на увлекателна игра. Програмата   Super Kids English е създадена  GLOBAL ACADEMYAlmina EduTech  на основата на този   подход.  Повечето от езиците по света са структурно различни от английския. Следователно, обучението на английски в тези страни се сблъсква с трудности при подготовката за  гладко говорене на английски език, в свободното и точно изразяване на мислите. В Аlminа EduTech  работи висококвалифициран  техническия екип, преподаватели на английски с опит в преподаването на английски език в страните от Близкия и Далечния изток, и също така водещи консултанти по образованието, които са работили в продължение на  много  години във видните издателства на учебни пособия за обучение по английски език като Oxford University Press и Cambridge University Press ,

Превъзходното качество на нашите продукти се дължи на елитния  ни екип, който има огромен опит в преподаването и издателска дейност.