O nas


Ostatnie badania wykazują, że nauka języka obcego we wczesnym wieku w przypadku prawidłowego używania programu jest bardziej wydajna i szybsza. Szczególnie szyb i ciągła poprawa hi-tech i informatyki oferuje szeroki wachlarz możliwości.

Aby jednak skorzystać z tych możliwości, dobrze wykonany plan, treść, doświadczenie i umiejętności technologiczne są niezbędne. Takie planowanie można zrealizować tylko w przypadku, gdy dzieci mają dostęp do programu, z którego lubią się uczyć, powtarzając ciekawe zajęcia i techniki, stąd program powinien opierać się na opowiadaniu i grywalizacji.

Po ulepszeniu tego nowoczesnego podejścia, z dumą prezentujemy program Super Kids English dla Ciebie i Twoich dzieci. Większość języków w wielu krajach jest strukturalnie inna niż angielski. W związku z tym, uczniowie języka angielskiego w takich krajach napotykają na trudności w ulepszaniu języka angielskiego, aby mogli go używać płynnie i dokładnie. Pracując dla GLOBAL ACADEMY - Almina EduTech, gdzie jest bardzo utalentowany zespół techniczny, pedagodzy, którzy mieli duże doświadczenie w nauczaniu w krajach Bliskiego Wschodu i Dalekiego Wschodu oraz doradcy edukacyjni, którzy pracowali dla wybitnych wydawców, takich jak Oxford University Press i Cambridge University Press .

Wysoka jakość naszego produktu zawdzięcza wiele naszemu zespołowi, który miał ogromne doświadczenie w nauczaniu i wydawnictwie.