Bir yabancı dili konuşma süreci


Konuşma sürecinin nasıl işlediği ile ilgili birçok araştırma bulunmasına rağmen, ne yazık ki bu süreci açıklayan ve herkesin uzlaştığı bir model söz konusu değildir. Bu, düşüncelerin kelimeye dökme sürecinin çok karmaşık ve araştırılmasının zor olmasından kaynaklanmaktadır.

Ancak tüm araştırmacıların hemfikir olduğu birkaç nokta bulunmaktadır. Örneğin, konuşma sürecinin 3 aşamadan oluştuğudur:

1. Seslendirilecek düşüncenin ortaya çıkması.

2. Cümle oluşturulması.

3. Cümlenin seslendirilmesi.

Bir diğer nokta ise konuşma sürecinin alt bileşenleri olduğudur. Bize göre en önemli alt bileşenlerden biri kelimelerdir.

Konuşmayı tamamlamak için gerekli olan alt bileşenleri bir araya getirirken bireyin, en önemli bileşen olan kelimeyi defalarca telaffuz etmiş, ağız yapısı ona alışmş ise, üçüncü ve son aşama olan ve tamamen kelimelerden oluşan cümlenin seslendirilmesi kolayca gereçkleşmekte ve konuşma süreci başarı ile tamamlanmaktadır.

Yapılan araştırmalar, konuşma sürecini kesintiye uğratan en önemli etken hafızadan geri çağrılan kelimenin anlamında tereddüt olması ve doğru telaffuz edilip edilemeyeceği korkusu olduğunu göstermektedirler.

Global Kids Academy  bünyesinde yer alan çözümlerde  çocuklar alıştırmaları bizzat yaparak ve uygulayarak bu tereddütü azgariye indirmekte ve bol tekrar sonucunda telaffuz edememe korkusu yok olmaktadır. Alışılmış mükemmel bir telaffuz ile konuşma sürecinin bu en zor aşamasının başarı ile üstesinden gelinmesini sağlamaktadır.

Konuşmanın karşılıklı olarak sürmesi için karşı tarafın da ne söylemek istediğini hemen anlamak gerekmektedir. Bunun için karşı tarafın kullandığı tüm kelimelere tek tek odaklanmak yerine, anlamı içselleştirilmiş çok iyi bilinen bir kaç kelimeye odaklanarak sonuca varılabilmelidir. Burada yine kelimelerin telaffuzu ve anlamların tereddütsüz bilinmesi gerekmektedir.    

Yabancı dili kesintisiz konuşabilmek için bir diğer önemli nokta konuşma sürecinde ana diline başvurmamak, kelimeleri ana dile çevirmeye çalışmamaktır. Bunun olmaması için, hedef dilde kelimeler anlam ve telaffuz bağlamında tam olarak içselleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu da ancak Global Kids Academy Eğitim Portalında bulunan çözümlerde olduğu gibi, tekrar ve bizzat yapılan uygulama ile mümkün olmaktadır.