Küçük yaşta yabancı dilin önemi


Çocuğun erken yaşlarda yabancı dil öğrenme gerekliliğini temellendirecek bir çok neden vardır. Bunların başında; yabancı dil öğrenme olgusunun çocuk üzerinde düşüngüsel gelişim olarak olumlu sonuçlar vermesi ve çocuğun zihinsel gelişimine olumlu katkı sağlamasıdır.

Erken yaşta yabancı dil öğretimi çocukta düşünmeye yönelik kıvraklık ve esnekliği, dinleme yetisini ve hassasiyetini geliştirir.

Aynı zamanda anadilinde anlama kabiliyetini de geliştirir. Çocuğa, insanlarla daha kolay iletişim kurma olanağı sağlar.

Yabancı dil olgusu, çocuğun evrensel değerleri kavramasına yardımcı olur. Böylece çocuklar diğer ülkelerdeki toplumları ve kültürleri daha iyi irdeler.

D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 6, 9-20 (2006) ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ  L’apprentissage Précoce de la Langue Étrangère  Selma ANŞİN  Yazısından alınmıştır