İngilizce konuşma becerileri neden zor gelişmekte?


Çünkü İngilizce Türkçeden farklı bir dil grubunda yer almaktadır.  Avrupa dillerini konuşan ülkelerin çocukları, İngilizce öğrenmeye başladıklarında, ana dillerinde bulunan ve en az 500 benzer kelime ve cümleden oluşan bir temel ile başlamaktadırlar.

Pumkin Online English  Dünya Bankası desteği ile hazırlanmış bilimsel bir platformdur.  Amacı Avrupa dillerini konuşmayan ülkelerin çocuklarının da İngilizce öğrenmeye başladıklarında benzer temele sahip olmalarını sağlamaktır. 

Bu kalıcı temele sahip çocuklar sadece ileri İngilizce değil,  Fransızca ve İspanyolca gibi diğer Avrupa dillerini de öğrenirken daha hızlı özümsemekte ve daha çabuk konuşmaktadırlar.  

Çocuklar öğrendiklerini hemen telaffuz etme eğiliminde oldukları için,  İngilizce konuşamamızın diğer iki nedeni olan Pratik yapma  ve çok sık görülen utangaçlık sorunu da ortadan kalkmaktadır.