Bölüm Başarı Raporu


Global Kids Academy'nin çok gelişmiş bir başarı takip, ölçme değerlendirme ve raporlama özelliği bulunmaktadır.

Bu özelliği sayesinde öğretmenler veya ebeveynler, çocukların gelişimini uzaktan takip etmektedirler. Hangi alıştırmanın kaç defa yapıldığını, hangi alıştırmanın başarıyla veya başarısızlıkla tamamlandığını, raporun alındığı saat ve tarih itibarıyla öğrencinin genel başarısını ve bölümün tamamlanma yüzdesini görmektedirler.

Bir bölümün başarı ile tamamlanması için, her alıştırma en az bir defa başarılı bir şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir.

Global Kids Academy ailelere İngilizce öğreniminde %100 başarı endeksli bir çözüm sunmaktadır. Kulak ve telaffuz arzu edilen seviyeye gelmeden ve beceri altyapısı oluşmadan bir bölümü başarı ile tamamlamak mümkün değildir.

Bir bölümün başarılı bir şekilde tamamlanmış olması, o konu ile ilgili bilgi ve becerinin Avrupa Dil Portfolyosu CEFR PreA1 ve Cambridge Starters seviyelerine kesin olarak ulaştığının, beceri altyapısının kalıcı olarak oluştuğunun göstergesidir.

Küçük yaşta bizzat uygulama ile edinilen bu kalıcı beceri altyapısı, ileride akıcı İngilizce konuşmaya zemin hazırlamaktadır.