Türkiyede İngilizce öğretimi


Türkçenin İngilizceden farklı bir dil grubunda yer almasından dolayı öğretimde zorlandığımız önemli konuların başında İngilizce gelmektedir. Ne yazık ki, konuşma becerilerini geliştirmek için sarf edilen çabalar genelde sonuçsuz kalmaktadır.

İngilizce öğretimi ikinci sınıfta başlatılmakta ve şartlar gereği derslerde verilen bilgiler teorik ağırlıklı olmaktadır. Öğrenciler verilen gramer ağırlıklı bu bilgilerden sınava tabi tutulmakta ve geçer not aldıklarında, İngilizce öğretimi amacına ulaşmış sayılmaktadır.

Dil öğretiminde, sadece sınavı geçmek için edinilen,  gündelik yaşamla deneyimlenmemiş ve beceriye dönüşmemiş bilginin kalıcı olması pek mümkün değildir.

Yabancı dil öğretiminde başarılı olmak için yabancı dil öğretimi normal ders formatından çıkarılmalı, sınav kaldırılmalıdır. Bilgilerin kalıcı ve kullanıma yönelik olması için, keyifli, eğlenceli ve bol uygulamalı bir atölye etkinliğine dönüştürülmelidir.

Ancak bunun için İngilizce öğretimi maliyeti yüksek çok ciddi bir reforma tabi tutulması gerekmektedir. Ne yazık ki şu anda bu maliyetin ülkemizde karşılanması mümkün gözükmemektedir.

O zaman mevcut sistemde verilen teorik ağırlıklı bilgilerin kalıcı hale gelmesi, beceriye dönüşmesi için farklı yollar bulunması ve çözümler geliştirilmesi gerekmektedir.  

İngilizce ile aynı dil grubunda yer almadıkları için İngilizce konuşma becerilerini geliştirmekte zorlanan pek çok ülke bu sorunun çözümü için bilişim ve teknolojiden yoğun bir şekilde faydalanmaktadırlar.

Son teknoloji kullanılarak ve yabancı dil öğretiminde yapılan son araştırmalar ışığında hazırlanmış olan Super Kids English bu konuda olağanüstü ve kesin  bir çözüm olma iddiasındadır. 

Mevcut öğretim sisteminde verilen teorik ağırlıklı bilginin günlük konuşma sürecinde ihtiyaç duyulan önemli bir kısmını kalıcı hale getirmekte, bireysel uygulama ile beceriye dönüştürmektedir. Bir nevi mevcut öğretim sisteminde sanal bir uygulama atölyesi işlevi görmektedir.

İngilizce öğretimini kalıcı, keyifli, eğlenceli ve bol uygulamalı bireysel bir etkinliğe dönüştürmekte, İngilizce öğretiminde mevcut sistemde bulunan büyük bir eksikliği tamamlamaktadır. 

İngilizce öğretiminde başarı kriteri not değil, İngilizceyi akıcı konuşabilmek olmalıdır. Bunun başarılabilmesi için de ülkemizde uygulanan İngilizce öğretim sisteminde verilen bilgi küçük yaşta kalıcı olarak beceriye dönüştürülmelidir. Super Kids English çözümü bol tekrar ve çocuklar tarafından yapılan bizzat uygulama ile tam da bunu başarmaktadır.