Super Kids English yaş grubu nedir?


Super Kids English Yabancı dil öğreniminde özellikle beceri bağlamında en hızlı netice alındığı  5-10 yaş grubu hedeflenerek hazırlanmıştır.  

Yapılan araştırmalar, 3-5 yaş aralığında her tür becerinin çok daha hızlı ve kalıcı olarak geliştiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, bu yaş aralığında bulunan çocuklara da özel önem verilmiştir.

Onların kolayca faydalanabilmeleri ve büyüklerin yardımıyla da olsa beceri geliştirmeleri hedeflenmiştir.. 

Bu yaştaki çocukların okuma yazma bilemeyeceği göz önüne alınarak, sadece  yazı  bulunan aktivitelerden kaçınılmıştır. Her alıştırmada muhakkak ses ve görüntü yer almaktadır.

Yazı, okuma yazma bilen daha ileri yaştaki çocukların İngilizcede bu becerilerini de geliştirmekte ve okuldaki başarılarını arttırmaktadır.

Her ne kadar 5-10 yaş grubu hedeflense de, Super Kids English çözümünden her yaştaki yetişkinler de keyifle faydalanabilmekte, İngilizce konuşma becerilerini hızla ve kolayca geliştirebilmektedirler.

Onun için İngilizcede mevcut bilgilerini beceriye dönüştürmek ve kullanmak isteyen tüm aile fertleri de uygulamadan keyifle faydalanmaktadırlar.