Super Kids English içerik bilgisi


 • SKE toplam 10 + 1 bölümden oluşmaktadır.
 1. Animals 1 – Evcil Hayvanlar
 2. Colors – Renkler
 3. Animals 2 – Yabani Hayvanlar
 4. My Body - Vücudum
 5. My Home - Evim
 6. My School - Okulum
 7. My Family - Ailem
 8. My Clothes - Kıyafetlerim
 9. Food and Drink – Yiyecek ve İçecek
 10. My Daily Routines – Günlük Rutin Yaptıklarım
 11. .Actions - Hareketlerim, Yapabildiklerim, Yapamadıklarım
 • İçerik özelliği:

Yukarıda bulunan bölüm başlıklarından da görüleceği üzere, içerik tamamen çocuğun yaşadığı doğal çevresi göz önüne alınarak belirlenmiştir. Tüm kelimeler bulunduğu ortamda sıkça karşılaştığı, çok iyi bildiği, gördüğü, kullandığı, hatta duygusal bir bağ kurduğu* ve ana dilinde defalarca seslendirdiği nesne ve canlıları ifade etmektedirler. *(Öğrencinin öğrendiği bilgi ile duygusal bağ kurması bilginin kalıcı olması açısından çok önemlidir.)

Burada amaç, çocukların ana dilinde çok iyi bildikleri ve güncel hayatta tereddütsüz kullandıkları kelimeleri ana dile başvurmadan, İngilizce'ye ve uygulama ile İngilizce konuşma becerisine dönüştürmektir.

Konuşma ve konuşulanı anlamaya yönelik kalıcı bir alt yapı oluşturmak ve bu sayede yabancılarla rahat İngilizce iletişim kurabilmelerini sağlamaktır. İngilizce konuşma sürecinde gerekli olan ve günlük hayatta en çok kullanılan kalıp cümleler için de aynı yol izlenmekedir. 

 • Her bölümde birbirinden farklı 12 adet alıştırma bulunmaktadır.

Bölümün konusuna göre farklılık gösterse de, bu 12 alıştırma belirli bir mantık çerçevesinde sıralanmışlardır. Hedef kelimeler ilk başta sesli ve görsel olarak sunulmakta, görsel ve duyumsal olarak özümsendikten sonra, yazı devreye girmektedir.

Bu şekilde çocuklar okuma yazma bilmiyor olsa bile, alıştırmalardan azami şekilde yararlanabilmektedirler. Hedef kelime değişik alıştırmalarda derin hafızaya yerleşecek şekilde birçok defa görüldükten, duyulduktan ve seslendirildikten sonra, ulaşılan beceri seviyesini görmek için sıra yarışma içeren alıştırmalara gelmektedir.

Tüm uygulamalarda amaç, hedef kelimenin sıkılmadan birçok defa tekrar yaptırılarak derin hafızaya yerleştirilmesi ve yine sılıklmadan tekrar tekrar seslendirilerek beceriye dönüşmesidir.