Super Kids English

Çocuklara yönelik İngilizce öğretimi


Bir müzik enstrümanını yetişkin olarak başarı ile çalabilmek için, küçük yaşta başlanmalı, bizzat bol uygulama ile beceriler geliştirilmelidir.  Bir yabancı dili yetişkin olarak akıcı konuşabilmek için de, aynı şey geçerlidir. 

İngilizceyi akıcı ve hatasız konuşma becerisinin çok küçük yaşlarda daha sağlıklı ve hızlı geliştiği bilimsel bir gerçektir. Ancak bu gerçek çocuklara hiç bir şey ifade etmemektedir ve o yaşta onları hiç ilgilendirmemektedir. 

Dahası, sevimsiz ve yaşlarına uygun olmayan içerikler ile yabancı dil öğretilmeye ısrar edildiğinde, tepki vermekte, yabancı dil öğrenimine kendilerini kapatabilmektedirler

Onun için İngilizce konuşma becerilerini küçük yaşta geliştirecek çözümün hazırlanması ciddi bir planlama, bilgi birikimi ve teknoloji bilgisi gerektirmektedir. 

Başarı için: Çocuklar İngilizce bilgi ve becerilerini eğlenerek, keyifli bir şekilde, oyun ve öyküleme temelli etkinliklerle,  sıkılmadan tekrar yaparak, hızla ve sağlam adımlarla bizzat uygulayarak geliştirmelidirler.

Super Kids English içeriğinin alt yapısı, yabancı dil öğretiminde Dünya genelinde yapılan son araştırmalar göz önüne alınarak GLOBAL ACADEMY BOSTON tarafından hazırlanmıştır.

Ayrıca Doğu ve Uzakdoğu ülkelerinde ve Türkiyede uzun süre öğretmenlik yapmış tecrübeli eğitimcilerin özellikle çocuklara yönelik İngilizce öğretimi konusundaki uygulama ve deneyimlerinden yararlanılmıştır.

Oxford ve Cambridge üniversitelerinin İngilizce öğretimi konusunda yayın hazırlayan eğitim kurumlarında danışmanlık ve yöneticilik yapmış uzman eğitimcilerin görüşleri dikkate alınmıştır.

Super Kids English öğretim sisteminde, çocukların İngilizce bilgi ve becerilerini eğlenerek, keyifli bir şekilde, oyun ve öyküleme temelli etkinliklerle,  sıkılmadan tekrar yaparak, hızla ve sağlam adımlarla geliştirmesi esastır.

Süper Kids English çözümü İngilizce öğretimini 3 yaşında başlatmakta, hayatın içine taşımakta ve sürekli hale getirmektedir.  Küçük yaşta konuşma becerileri gelişen çocuklar ileride ülkemiz insanı için büyük sorun olan utangaçlık sorununu yaşamamakta, İngilizceyi akıcı konuşabilmektedirler.