Dünyada İngilizce öğretimi


Her ülkede konuşulan ana dil farklı olduğundan, İngilizce öğretimi de ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Örneğin Fransa, Ispanya gibi ülkelerde konuşulan dil İngilizce ile aynı grupta yer almaktadır. Bu ülkelerde çocuklar,  İngilizce'yi çok daha hızlı öğrenmekte, çabuk ve akıcı konuşabilmektedirler.

Bunun nedeni, kendi dillerinde bulunan kelime ve cümle altyapısının İngilizce ile benzer olmasıdır ve öğrenmeye oradan başlamalarıdır.  Aynı şey Azerice ve Türkçe için de geçerlidir. Azeriler çok çabuk Türkçe konuşur, Türkler de Azerice.

Ancak Çin, Japonya ve diğer bazı ülkelerde konuşulan dil İngilizceden farklı dil grubunda yer aldığından, İngilizce öğrenirken özellikle konuşma becerileri çok zor gelişmekte veya gelişmemekte, güçlükler yaşanmaktadır.

Super Kids English çözümünün temelini oluşturan Multilingual Super Kids öğretim sistemi, bu ülkelerden gelen talep doğrultusunda GLOBAL ACADEMY BOSTON tarafından yukarıda bahsi geçen sorunun küçük yaşta çözülmesi için hazırlanmıştır. 

Super Kids English, örneğin Fransız çocuklarda bulunan altyapının bir benzerini küçük yaşta çocuklarımızda oluşmasını sağlayarak  onların ileride bu dili akıcı konuşabilmelerini hedeflemektedir.