Super Kids English

Super Kids English yaş grubu nedir?


Super Kids English Yabancı dil öğreniminde özellikle beceri bağlamında en hızlı netice alındığı  3-10 yaş grubu hedeflenerek hazırlanmıştır.  

Yapılan araştırmalar, 3-5 yaş aralığında her tür becerinin çok daha hızlı ve kalıcı olarak geliştiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle, bu yaş aralığında bulunan çocuklara özel önem verilmiştir.

Onların kolayca faydalanabilmeleri ve büyük bireylerin yardımı olmadan bizzat uygulayarak beceri geliştirmeleri sağlanmıştır. Super Kids English çok ciddi araştırmalar ve ön uygulamalar ile İngilizce öğretimini kolaylaştırmış, sağlam temellere oturtmuştur.

Bu yaştaki çocukların okuma yazma bilemeyeceği göz önüne alınarak, sadece  yazı  bulunan aktivitelerden kaçınılmıştır. Her alıştırmada muhakkak ses ve görüntü yer almaktadır.

Yazı, okuma yazma bilen daha ileri yaştaki çocukların İngilizcede bu becerilerini de geliştirmekte ve okuldaki başarılarını arttırmaktadır.

Her ne kadar 3-10 yaş grubu hedeflense de, Super Kids English çözümünden her yaştaki yetişkinler de keyifle faydalanabilmekte, İngilizce konuşma becerilerini hızla ve kolayca geliştirebilmektedirler.

Onun için İngilizce öğrenmek ve İngilizce'de konuşma becerilerini geliştirmek isteyen tüm aile fertleri de Super Kids English çözümünden keyifle faydalanmaktadırlar.