Kim tarafından hazırlanmıştır?


Bilişim ve Teknolojinin hızlı gelişimi, birçok alanda olduğu gibi, yabancı dil öğretiminde de yepyeni olanaklar yaratmış bulunmaktadır. Super Kids English çözümünün temelini oluşturan Multilingual Super Kids Yabancı dil öğretim sistemi, tüm bu olanaklardan faydalanılarak ve dil öğretiminde son araştırmaların ışığında hazırlanmıştır.

Bu sistem, bünyesinde Dünyanın en prestijli üniversitelerinden konusunda uzman öğretim üyelerinin bulunduğu BOSTON GLOBAL ACADEMY tarafından geliştirilmiştir. Amacı, İngilizceyi konuşmakta zorlanan, ülkede konuşulan ana dilin Avrupa dillerinden farklı bir dil grubunda yer alan Çin, Japonya, Türkiye gibi ülke çocuklarında küçük yaşta konuşma ve konuşulanı anlamaya yönelik kalıcı bir beceri altyapısı oluşturarak ileride akıcı İngilizce konuşmalarını sağlamaktır.

BOSTON GLOBAL ACADEMY tarafından geliştirilen bu olağanüstü sistem,  Almina EduTech uzmanlarınca iki yıllık bir çalışma ve değişik yaş grupları ile ön uygulama yapılarak Türkiye'ye ve Türk öğrencisine göre uyarlanmıştır.

Super Kids English, ülkemizde uygulanan mevcut öğretim sisteminde  bulunan büyük bir eksikliği tamamlamaktadır. Okullarda verilen teorik ağırlıklı bilginin günlük konuşma sürecinde ihtiyaç duyulan önemli bir kısmını bireysel uygulama ile beceriye dönüştürmekte ve kalıcı hale getirmektedir.

Bir nevi mevcut öğretim sisteminde sanal bir uygulama ve beceri geliştirme atölyesi işlevi görmektedir.