Super Kids English

Kim tarafından hazırlanmıştır?


Bilişim ve Teknolojinin hızlı gelişimi, birçok alanda olduğu gibi, yabancı dil öğretiminde de yepyeni olanaklar yaratmış bulunmaktadır. Super Kids English çözümünün temelini oluşturan İngilizce öğretim sistemi, tüm bu olanaklardan faydalanılarak ve dil öğretiminde son araştırmaların ışığında hazırlanmıştır.

Bu sistem, bünyesinde Dünyanın en prestijli üniversitelerinden konusunda uzman öğretim üyelerinin bulunduğu BOSTON GLOBAL ACADEMY tarafından geliştirilmiştir. Amacı, İngilizceyi konuşmakta zorlanan, ülkede konuşulan ana dilin Avrupa dillerinden farklı bir dil grubunda yer alan Çin, Japonya, Türkiye gibi ülke çocuklarında küçük yaşta konuşma ve konuşulanı anlamaya yönelik kalıcı bir beceri altyapısı oluşturarak ileride akıcı İngilizce konuşmalarını sağlamaktır.

BOSTON GLOBAL ACADEMY tarafından geliştirilen bu olağanüstü sistem,  Almina EduTech uzmanlarınca iki yıllık bir çalışma ve değişik yaş grupları ile ön uygulama yapılarak Türkiye'ye ve Türk öğrencisine göre uyarlanmıştır.

Ülkemizde uygulanan mevcut öğretim sisteminde  bulunan büyük bir eksikliği tamamlamaktadır. Okullarda verilen teorik ağırlıklı bilginin günlük konuşma sürecinde ihtiyaç duyulan önemli bir kısmını bireysel uygulama ile beceriye dönüştürmekte ve kalıcı hale getirmektedir. Bir nevi mevcut öğretim sisteminde sanal bir uygulama atölyesi işlevi görmektedir.

Çocuklara yönelik İnglizce öğretimi sadece sınıfta yapılan öğretimle sınırlı kalmamalı. Ana dilleri Avrupa dillerinden farklı bir dil grubunda yer alan diğer ülkelerde olduğu gibi, teknoloji ve bilişim yoğun çözümler kullanılarak evde, sokakta, anaokulu dahil her yerde devam etmelidir.

Anne babalar, ana okulu öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, devreye girmeli, katkı sağlamalıdırlar. Çocukları teşvik etmeli ve başarıyı ödüllendirmelidirler. Bunun için İngilizce bilmelerine gerek yoktur. Uygulama Rehberini takip etmeleri yeterlidir. 

Ayrıca, arzu ederlerse,  çocuklara örnek olmak için kendileri de Super Kids English çözümü ile teorik bilgilerini beceriye dönüştürebilirler.