Super Kids English Öğretim Sistemi

Super Kids English, 3-10 yaş grubunda bulunan hiç İngilizce görmemiş veya belirli bir bilgiye sahip çocukları akıcı İngilizce konuşmaya hazırlayan bilişimde son teknoloji benzersiz bir İnteraktif WEB uygulamasıdır.

Kim tarafından kimin için hazırlanmıştır?

Bilişim ve Teknolojinin hızlı gelişimi, birçok alanda olduğu gibi, yabancı dil öğretiminde de yepyeni olanaklar yaratmış bulunmaktadır. Super Kids English çözümünün temelini oluşturan İngilizce öğretim sistemi, tüm bu olanaklardan faydalanılarak ve dil öğretiminde son araştırmaların ışığında hazırlanmıştır.

Super Kids English yaş grubu nedir?

Super Kids English Yabancı dil öğreniminde özellikle beceri bağlamında en hızlı netice alındığı 3-10 yaş grubu hedeflenerek hazırlanmıştır.

Dünyada İngilizce öğretimi

Her ülkede konuşulan ana dil farklı olduğundan, İngilizce öğretimi de ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Örneğin Fransa, Ispanya gibi ülkelerde konuşulan dil İngilizce ile aynı dil grubunda yer almaktadır. Bu ülkelerde çocuklar, İngilizce'yi çok daha hızlı öğrenmekte, çabuk ve akıcı konuşabilmektedirler.

Türkiyede İngilizce öğretimi

Türkçenin İngilizceden farklı bir dil grubunda yer almasından dolayı öğretimde zorlandığımız önemli konuların başında İngilizce gelmektedir. Ne yazık ki, konuşma becerilerini geliştirmek için sarf edilen çabalar genelde sonuçsuz kalmaktadır.

Çocuklara yönelik İngilizce öğretimi

Bir müzik enstrümanını yetişkin olarak başarı ile çalabilmek için, küçük yaşta başlanmalı, bizzat bol uygulama ile beceriler geliştirilmelidir. Bir yabancı dili yetişkin olarak akıcı konuşabilmek için de, aynı şey geçerlidir.

Super Kids English özellikleri

Super Kids English, çocukların İngilizce konuşma becerisi geliştirmeleri için hazırlanmış benzersiz, dinamik ve eğlenceli bir İngilizce öğrenim sistemidir. Çocuklar tarafından çok sevilen eğlence dolu bu çözüm: