Öğretmenlere sınıfta uygulama önerileri


Öğretmenler tarafından sınıfta yapılan uygulamalarda Super Kids English çözümünün önemli özelliklerinden azami şekilde yararlanılmalıdır.

Öğrenciler gruplara ayrılmalı ve gruplar birbireli ile yarışmalıdır. Yarışı kazanan birey veya gruplar muhakkak badge ile ödüllendirilmelidir. Ödül olarak görsellerini hazırladığımız rozetler (Badge) önceden kalın kartona döktürülerek öğretmenler tarafından hazır hale getirilmelidir.

Uygulama esnasında duyulan her kelime veya kalıp cümle sınıf tarafından, belirli bir grup tarafından veya sırayla öğrenciler tarafından yüksek sesle tekrarlanmalıdır.

Amaç sınıfta sıkılmadan mümkün olduğu kadar fazla tekrar yaptırılarak bilginin derin hafızaya yerleşmesini sağlamak ve beceriye dönüştürmek olmalıdır. 

Sınıfta uygulamada öğretmenlerimizin yaratıcılıklarına güveniyoruz.  Yukarıda belirttiğimiz uyarıları dikkate alarak birçok etkili uygulama şekli bulacaklarından eminiz. Burada bizde birkaç öneri ile katkıda bulunmak istiyoruz:

  • Zaman kısıtlaması olmayan bilgi ve beceri altyapısı oluşturan alıştırmalar:
  • Alıştırmayı akıllı tahta veya projeksiyonla öğretmen veya bir öğrenci yapar. Öğrenciler sırayla veya toplu halde, (gruplara ayrılmış iseler) gruplar halinde duyduklarını tekrarlarlar.
  • Zaman kısıtlaması olan bilgi ve beceri altyapısını oluşturan alıştırmalar: (Alıştırma sırasını belirten rakamın üzerinde yıldız bulunmaktadır.)
  • Alıştırmayı akıllı tahta veya projeksiyonla öğretmen veya bir öğrenci yapar. Öğrenciler sırayla nereye tıklanması gerektiğini onlara söylerler. Sırası gelen öğrenci doğru veya yanlış tahminde bulunur. Her iki şekilde de sıra bir sonraki öğrenciye geçer. Doğru veya yanlış, çocuklar duyduklarını hemen yüksek sesle tekrarlarlar. Yanlış tahminde bulunan öğrenci alıştırmanın tamamlanma süresinin uzamasına sebebiyet vermektedir. Bir öğrenci doğru tahminde bulunan öğrenci isimlerinin karşısına çarpı işareti koyarak en fazla doğru tahminde bulunan öğrenciyi belirler ve bu öğrenci ödüllendirilir. 
  • Öğrenciler 2 gruba ayrılır. Her grup adına bir öğrenci yarışır. Alıştırmayı daha kısa sürede tamamlayan grup birinci olur ve yarışan öğrenci ödüllendirilir. Sınıf, grup veya sırayla öğrenciler duyduklarını yüksek sesle tekrarlarlar.
  • Öğrenciler 2 gruba ayrılır. Alıştırmayı grup adına bir öğrenci yapar. Ancak nereye tıklanması gerektiğini sırayla grup üyeleri söyler. Kazanan grup "Super Team" olur ve her üyeye "Super Team" badge'i takılır.
  • Bilgi ve beceri seviyesini ölçen alıştırmalar (Contest): (Alıştırma sırasını belirten rakamın üzerinde yıldız bulunmakta ve devamında "Contest" yazmaktadır.)
  • Bu alıştırmalarda zaman kısıtlaması yanında iki takım yarışmaktadır. Alıştırmaya başlamadan önce sınıf iki gruba ayrılmakta. Her grup kendine bir isim seçmekte. (Lions, Tigers vs.) Her grup kendine bir lider belirlemekte. Bu lider grubu yönetmekte, kim hangi sırada yarışacağını belirlemekte ve diğer konularda karar vermekte. Öğretmen alıştırmaya başlamadan yarışan grubun ismini kırmızı takımın isim kutusuna, diğer takımı mavi takımın isim kutusuna yazmakta. ( Her doğru seçimde kırmızı takım puan kazandığından, yarışan takımın ismi her zaman kırmızı takımın isim kutusuna yazılmalıdır.)
  • Her grup ayrı ayrı yarışmakta. Her grup adına bir öğrenci yarışmakta veya alıştırmayı bir öğrenci yapmakta ancak grup üyeleri sırayla tahminde bulunmaktadırlar.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, alıştırma esnasında duyulan her kelime veya kalıp cümle, doğru veya yanlış, yüksek sesle tüm sınıf, grup veya sırayla öğrenciler tarafından tekrar edilmelidir.

Başarılı öğrenciler birey veya grup olarak muhakkak ödüllendirilmelidir. Bunun için rozetlerin (Badge) daha önceden hazır edilmiş olmaları gerekmektedir. Hafta içinde en çok badge toplayan öğrenci, haftanın birincisi seçilir. Bir ay içinde en çok badge toplayan öğrenci ayın birincisi olur.