Takım liderlerinin isimlerinin belirlenmesi


Bilgi ve beceriyi ölçen alıştırmalarda kırmızı ve mavi takım arasında bir bilgi ve beceri yarışı söz konusudur. 

Yarışı kişiselleştirmek için kırmızı takım lideri olarak alıştırmayı yapan çocuğun ismi "Type Your Name"  yazan kutuya yazılmalıdır. Bu kutuya tıklandığında klavye çıkmakta ve çocuğun ismi yazıldıktan sonra imleç "Type Friends Name" yazan kutuya geçmektedir. 

Buraya da mavi takım lideri olarak alıştırmayı yapan çocuğunun bir arkadaşının, kardeşinin, anne veya babasının ismi yazılabilir. "Next" tıklandığında alıştırma bir sonraki aşamaya geçmektedir.

Alıştırma sınıf olarak yapılıyorsa, sınıf 2 gruba ayrıldıktan sonra, "Type Your Name" yazan kutuya yarışan takımın kendisi için belirlediği ismi (Lions, Tigers vs.) yazılmalıdır. Yarışmayan takımın kendisi için seçtiği isim ise "Type Friends Name" yazan kutuya yazılmalıdır. 

Alıştırmayı yapan çocuk okuma yazma bilmiyorsa bu işlem ebeveyn veya öğretmen tarafından yapılmalıdır. 

Bu alıştırmalarda her doğru tercihte kırmızı takım, her yanlış tercihte ise mavi takım puan kazanmaktadır. Burada amaç, alıştırmanın ulaşılan en iyi zamana yakın bir sürede tamamlanması ve mavi takımın sıfır veya sıfıra yakın puan almasıdır. 

Ebeveynler veya öğretmenler ancak bu başarı elde edildikten ve çocuklar badge ile ödüllendirildikten sonra bir sonraki bölüme geçilmesine  izin vermelidirler.