Ulaşılan bilgi ve beceri seviyesi yarışma ile belirlenen alıştırmalar (Contest)


Ulaşılan bilgi ve beceri seviyesinin zaman kıstası ve aynı zamanda yarışma sonucunda  belirlenen alıştırmalar (İsminde yıldızın yanında Contest yazmaktadır.)

Ulaşılan bilgi ve beceri seviyesinin zaman kıstası ve aynı zamanda yarışma sonucunda belirlenen alıştırmalar çocukların ulaştıkları bilgi ve beceri seviyesini 2 farklı şekilde ölçmektedirler. 

Bu alıştırmalarda zamana karşı yarışın yanında 2 takım yarışmaktadır. Yapılan her doğru tercihte kırmızı takım, her yanlış tercihte ise mavi takım puan kazanmaktadır.

Başarı için, alıştırma verilen süreden (Best Achieved Time) önce veya o süreye yakın bir zaman içinde tamamlanmalı ve rakip mavi takımın puanı sıfır veya sıfıra yakın olmalıdır. 

Ebeveynler veya öğretmenler bu alıştırmalarda çocuklardan aldıkları neticeleri muhakkak kendilerine göstermelerini istemelidirler. Mavi takım ulaşılan en iyi zaman içinde (Best Achieved Time) sıfır veya sıfıra yakın puan alıncaya kadar, o konu ile ilgili alıştırmaları tekrar tekrar yapmaları için çocukları teşvik etmelidirler.

Ancak arzu edilen başarı elde edildikten ve başarılı çocuklar Badge(Rozet) ile ödüllendirildikten sonra  bir sonraki alıştırma veya bölüme geçilmelidir. 

Not: Yukarıdaki görselde en iyi zaman 5 saniye aşılmış ve mavi takım sadece 2 puan almış olduğundan, sonuç başarılı kabul edilebilir ve bir sonraki alıştırmaya geçilebilir.