Ulaşılan bilgi ve beceri seviyesini zaman kıstası ile ölçen alıştırmalar


Ulaşılan bilgi ve beceri seviyesini zaman kıstası ile ölçen alıştırmalar (Alıştırma isminde yıldız bulunmaktadır.)

Ulaşılan bilgi ve beceri seviyesini zaman kıstası ile ölçen alıştırmalarda çocuklardan en az hata yaparak doğru seçeneğe ulaşmaları beklenmektedir. Bu alıştırmaların başında saniye olarak başkaları tarafından ulaşılan en iyi bitirme zamanı ("Best Achieved Time") verilmektedir. Bu alıştırmalarda "Start" yazısına tıklandığında gong sesi süreyi başlatmaktadır. 

Çocuklar doğru seçeneği bulurken ne kadar az hata yaparlarsa, verilen bu zamandan önce veya bu zamana yakın bir sürede alıştırmayı tamamlarlar. Zaman baskısı bilginin kalıcı hale gelmesini ve konuşma becerilerinin daha hızlı gelişmesini sağlamaktadır.

Öğrenciler alıştırmayı belirtilen zamanda tamamladıklarında, beceri altyapısı %100 oluştu demektir. Atarak bu süreyi yakalamak mümkün değildir.

Ancak bu başarı elde edildikten ve başarılı öğrenci veya öğrenci grubu ödüllendirildikten sonra bir sonraki alıştırma veya bölüme geçilmesine izin verildiğinden, Super Kids English çözümü %100 başarı endeksli bir çözümdür.

Elde edilen bu başarı ve derin hafızaya beceri düzeyinde yerleşmiş bilgi ileride akıcı İngilizce konuşmayı beraberinde getirmektedir.

Not: Yukarıdaki görselde en iyi bitirme zamanı 175 saniye olarak belirlenmiş, ancak öğrenci 225 saniyede tamamlayabilmiştir. "Restart" tıklanarak öğrenciden alıştırmayı 175 saniyeye yaklaşıncaya kadar tekrar tekrar yapması istenmelidir.