Uygulama ile ilgili genel bilgi


Super Kids English Premium bir defa yapılarak geçilecek bir ders değildir. İngilizcede konuşma başta olmak üzere temel becerileri geliştirmek ve kalıcı hale getirmek için hazırlanmış mükemmel bir İngilizce öğrenim sistemidir.

Her bölümde bulunan alıştırmalar, konuşma ve konuşulanı anlamaya yönelik altyapı mükemmel hale gelene kadar tekrar tekrar yapılmalıdır.

Ebeveynler veya öğretmenler, ulaşılan beceri seviyesini ölçen alıştırmalarda hedeflenen başarı elde edilmeden bir sonraki alıştırmaya veya bölüme geçilmesine izin vermemelidirler. 

Ayrıca İngilizcede temel becerileri geliştirmek ve kalıcı hale getirmek için evde veya sınıfta uygulamayı yapan çocuklar, duydukları her kelime veya kalıp cümleyi anında yüksek sesle tekrar etmeleri için teşvik edilmelidirler.

Megafonlu kuş bulunan alıştırmalar özellikle bunun için hazırlanmıştır. Sınıfta yapılan alıştırmalarda tüm sınıf, belirli bir grup veya çocuklar sırayla duyduklarını yüksek sesle tekrar etmelidirler. 

Günümüz bilişim çağında telefon ve tablet sayesinde çok küçük çocuklar dahil herkesin iyi veya kötü İngilizce kelime bilgisi olduğunu varsayabiliriz.

Özellikle ikinci sınıf ve üstü çocuklarda okulda edinilen bir bilgi birikimi olması doğaldır. Bundan dolayı anne-babalar çocuklarından veya öğretmenler öğrencilerinden Super Kids English alıştırmalarını yapmalarını istediklerinde, "Ben bunu biliyorum" cümlesi ile karşılaşmaları muhtemeldir. 

Ancak birçok yerde belirttiğimiz gibi, derin hafızaya yerleşmemiş ve beceriye dönüşmemiş bilgi, unutulmaya mahkümdur ve konuşma sürecine herhangi bir katkısı yoktur.

Yapılan araştırmalar, konuşma sürecini kesintiye uğratan en önemli etkenin cümle oluşturulurken kullanılmak istenen kelimenin anlamında tereddüt olması  ve düzgün telaffuz edememe korkusu olduğunu ortaya koymuştur.  

Super Kids English çözümünün her bölümünde 2 tür alıştırma bulunmaktadır. Bilgi ve beceri altyapısının oluşmasını sağlayan alıştırmalar ve ulaşılan bilgi ve beceri seviyesini ölçen alıştırmalar (Contest). (Alıştırma çeşitleri ile ilgili detaylı bilgiyi alt bölümlerde bulabilirsiniz.)

Anne-babalar veya öğretmenler,  "Ben bunu biliyorum" cümlesi ile karşılaştıklarında,  çocuklarından (öğrencilerinden) bilgi ve beceriyi ölçen alıştırmayı (Contest) yapmalarını istemelidirler. Eğer alıştırmayı verilen sürede tamamlar ve mavi takımın aldığı puan sıfır veya sıfıra yakınsa, çocuğun İngilizcede o konu ile ilgili bilgi ve özellikle beceri altyapısı %100 oluşmuş demektir. Bilmeden atarak bu başarıyı yakalamak mümkün değildir. Onun için Super Kids English  ebeveyn veya öğretmen rehberliğnde bizzat çocuklar tarafından uygulanarak beceri geliştirilen %100 başarı endeksli bir çözümdür.

Super Kids English Premium sisteminde kullanılan tüm içerik, çocuğun ana dilinde çok iyi bildiği ve yaşadığı çevrede her zaman kullandığı kelimelerden oluşmaktadır.

Super Kids English Premium uygulamasından sonra bu kelimeleri kullanırken çocuğun aklına Türkçeden önce İngilizcesi geliyor ve söylüyorsa, örneğin “elma” yerine “apple”, kırmızı yerine “red”, araba yerine "car"  kelimesini mükemmele yakın bir telaffuz ile kullanıyorsa, amaca ulaşılmış demektir.

Bunun dışında, Super Kids English sisteminde “Rehber El”, her zaman nereye tıklanması gerektiğini gösterdiğinden, küçük yaşta çocuklar bile uygulamayı rahatlıkla yapabilmektedirler.

Not: Anne-babalar, çocuklarının ulaştığı bilgi ve beceri seviyesini takip etmenin yanında, arzu ederlerse, Super Kids English Premium çözümünü bizzat uygulayarak, İngilizcede kendi konuşma becerilerini de geliştirebilirler.