Super Kids English

Bilgi ve beceri altyapısının oluşmasını sağlayan alıştırmalar


Bilgi ve beceri altyapısı oluşmasını sağlayan alıştırmalar, bilimsel olarak belirlenen tekrar adedi yaptırılarak, çocuklarda bilginin beceri düzeyinde derin hafızaya kalıcı olarak ve anlamında bir tereddüt bırakmayacak şekilde yerleşmesini sağlamaktadırlar. 

Bu alıştırmalar öğretilen konu ile ilgili bilgi sunmakta ve çocuk hedef kelime, kalıp cümle veya yapı ile tanışmaktadır. Bu alıştırmalarda herhangi bir zaman baskısı söz konusu değildir ve isimlerinde yıldız bulunmamaktadır.