Alıştırma sonu değerlendirme ve karar verme


Her alıştırma tamamlandığında ve sonuna gelindiğinde, öğrencinin önünde iki seçenek bulunmaktadır.

"Restart" tıklayarak alıştırmayı tekrar yapabilir.

"Back" tıklayarak bölümün yönetim paneline ulaşabilir.

Eğer alıştırma başarısız bir şekilde tamamlanmışsa ve  öğrencinin zamanı varsa, doğru tercih "Restart" tıklanarak alıştırmanın tekrar yapılmasıdır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, arka arkaya yapılan tekrar bilginin beceri düzeyinde derin hafızaya yerleşmesine yol açmaktadır.