Alıştırma çeşitleri 2


Ulaşılan bilgi ve beceri seviyesini zaman kıstası ile ölçen alıştırmalar: (Yönetim panelinde üstünde tek yıldız bulunmaktadır.)

Çocuklardan en kısa zamanda en az hata yaparak doğru seçeneğe ulaşmaları beklenmektedir.

Bu alıştırmaların başında saniye olarak başkaları tarafından ulaşılan en iyi bitirme zamanı ("Best Achieved Time") verilmektedir. Yukarıdaki görselde Chapter 5 Activity 10 için bu süre 400 saniye olarak belirlenmiştir.

Bu alıştırmalarda "Start" yazısına tıklandığında gong sesi süreyi başlatmaktadır.

Çocuklar doğru seçeneği bulurken ne kadar az hata yaparlarsa, verilen bu zamandan önce veya bu zamana yakın bir sürede alıştırmayı tamamlamaktadırlar.

Zaman baskısı bilginin kalıcı hale gelmesini ve konuşma becerilerinin daha hızlı gelişmesini sağlamaktadır.