Alıştırma çeşitleri 1


Bilgi ve beceri altyapısının oluşmasını sağlayan alıştırmalar

Bu alıştırmalar ile, bilimsel olarak belirlenen tekrar adedi yaptırılarak, bilginin beceri düzeyinde derin hafızaya kalıcı olarak ve anlamında bir tereddüt bırakmayacak şekilde yerleşmesi sağlanmaktadır.

Bu alıştırmalar öğrenilen konu ile ilgili bilgi sunmakta ve çocuk hedef kelime, kalıp cümle veya yapı ile tanışmaktadır. Bu alıştırmalarda herhangi bir zaman baskısı söz konusu değildir.