Quiz time


Global Kids Academy'de bilgiyi sunan alıştırmalar dışında yer alan her alıştırma kendi içinde bir başarı ölçme değerlendirme özelliği barındırmaktadır.

Buna ilaveten her bölümün son iki alıştırması da birer quizdir. Bölümde yer alan tüm alıştırmaların gelişi güzel seçilen kısımlarından oluşmaktadırlar ve bölümde yer alan konularla ilgili öğrencinin bilgi ve becerisini son bir kez toplu olarak ölçmektedirler.

Bu alıştırmaların başında çıkan megafon tutan kuş bu alıştırmaların quiz olduğunu belirtmektedir.