Dinleme ve yazma


Bu alıştırmalar öğrencinin İngilizce öğreniminde dinleme, anlama ve yazma becerilerinin hızla gelişmesini sağlamaktadırlar. Öğrenciden kelime veya kalıp cümleyi dinledikten sonra doğru olarak yazması istenmektedir.

Sistem doğru yazıp yazmadığını kontrol etmekte, bir daha denemesi için teşvik etmekte ve devamında doğru yazımı göstermektedir.

Bu alıştırmaların başında da öğrencileri hazırlamak için kalem tutan kuş çıkmaktadır.