Sesini kaydetme ve dinleme


Kulak ve telaffuzun gelişmesi için bazı alıştırmalarda öğrenci kendi sesiyle kelime veya kalıp cümleleri kaydetmekte ve hemen söylediğini dinleyebilmektedir. Orijinal telaffuz ile karşılaştırmakta ve beğenmezse yeniden kayıt yapabilmektedir.

Öğretmen veya ebeveyn, öğrencinin yaptığı ses kayıtlarını daha sonra dinlemek isterse, öğrenci kayıtların tamamını veya bir kısmını uygulama yaptığı cihaza indirebilmektedir.

Bu alıştırmaların başında mikrofon tutan kuş öğrencileri ses kaydı için hazırlamaktadır.

Bazı alıştırmalarda sistem öğrenci telaffuzunun doğruluğunu ölçmekte ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirmektedir.

Sistemin telaffuzu doğru algılaması için bu alıştırmalar sessiz bir ortamda yapılması önemlidir. Eğer birkaç tekrardan sonra sistem telaffuzu hala başarısız olarak değerlendiriliyorsa, daha sonra yeniden denemek üzere "Next" tıklanarak bir sonraki kelime veya kalıp cümleye geçilmelidir.

Ses kaydetme alıştırmaları sayesinde öğrencilerin telaffuzu hızla gelişmektedir.