Platformun yönetim panelini tanıyalım


Öğrenci Kayıt Formu (Student Registration Form) doldurulduktan sonra, "Next" tıklanarak ilgili bölümün Yönetim paneline ulaşılmakta. Bölümde gerçekleşen tüm çalışmalar bu panelden yönetilmektedir.

Herhangi bir alıştırmanın ortasında sistemden çıkış yapılırsa, bir sonraki girişte sistem alıştırmada kalındığı yerden açılmaktadır. Ancak zorunlu olmadıkça alıştırma tamamlanmalı ve yönetim panelinde bulunan "Exit" tıklanarak sistemden çıkış yapılmalıdır.

"Report" tıklandığında Bölüm Rapor sayfasına ulaşılmaktadır.

"Student Form" tıklandığında Öğrenci Kayıt Formuna (Student Registration Form) ulaşılmaktadır. Formda herhangi bir değişiklik yapılmak istendiğinde bu yapılabilir.

"Video Story" tıklandığında her bölümde yer alan video'ya ve onunla ilgili alıştırmalara ulaşılmaktadır. ( Demo Video'yu izlemek için Tıklayın: )

Her bölümde 16 alıştırma bulunmaktadır. Bu alıştırmalara isimleri bulunan görsellere tıklanarak bu panelden ulaşılmaktadır. Alıştırma çeşitlerini belirtmek için, bazı isimlerin üzerinde yıldız yoktur. Bazı isimlerde bir, bazı isimlerde ise iki yıldız bulunmaktadır.

Her alıştırma tamamlandıktan sonra yine yönetim paneline dönülmektedir. Buradan istenirse başka bir alıştırmaya geçilmekte veya "Exit" tıklanarak sistemden çıkış yapılmaktadır.