Super Kids English

Ulaşılan bilgi ve beceri seviyesini ölçen alıştırmalar (Contest)


Çocukların ulaştıkları bilgi ve beceri seviyesini göstermektedirler. Bu alıştırmalar yapılırken de öğrenme ve beceri geliştirme süreci devam etmektedir.

Anında geri bildirim sayesinde çocuklar hatalı tercih yaptıklarında bile o kelimeyi görmekte, duymakta, anlamlandırmakta ve tekrar ederek becerilerini arttırmaktadırlar.

Bu alıştırmalarda 2 takım yarışmaktadır. Yapılan her doğru tercihte kırmızı takım, her yanlış tercihte ise mavi takım puan kazanmaktadır. Başarı için, alıştırma verilen sürede tamamlanmalı ve rakip mavi takımın puanı sıfır veya sıfıra yakın olmalıdır. 

Bu alıştırmalarda da zaman baskısı söz konusudur. Her alıştırma başında verilen süreden (Best Achieved Time) önce veya o süreye yakın bir zaman içinde tamamlanmalıdır. Başarı için bu çok önemlidir ve muhakkak dikkate alınması gerekmektedir.

Ebeveynler veya öğretmenler bu alıştırmalarda çocuklardan aldıkları neticeleri muhakkak kendilerine göstermelerini istemelidirler. Mavi takım ulaşılan en iyi zaman içine (Best Achieved Time) sıfır veya sıfıra yakın puan alıncaya kadar, o konu ile ilgili alıştırmaları tekrar tekrar yapmaları için çocukları teşvik etmelidirler. Ancak arzu edilen başarı elde edildikten ve başarılı çocuklar Badge(Rozet) ile ödüllendirildikten sonra  bir sonraki bölüme geçilmelidir.