Super Kids English

Bilgi ve beceri altyapısının oluşmasını sağlayan alıştırmalar


Bilgi ve beceri altyapısı oluşmasını sağlayan alıştırmalar, bilimsel olarak belirlenen tekrar adedi yaptırılarak, çocuklarda bilginin derin hafızaya kalıcı olarak ve anlamında bir tereddüt bırakmayacak şekilde yerleşmesini sağlamaktadırlar. 

Bu alıştırmaların ilk birkaçında öğretilen konu ile ilgili bilgi sunulmakta ve çocuk hedef kelime, kalıp cümle veya yapı ile tanışmaktadır. Bu alıştırmalarda herhangi bir zaman baskısı söz konusu değildir.

Daha sonraki alıştırmalarda ise çocuklardan en az hata yaparak doğru seçeneğe ulaşmaları beklenmektedir. Bu alıştırmaların başında saniye olarak başkaları tarafından ulaşılan en iyi bitirme zamanı ("Best Achieved Time") verilmektedir. Bu alıştırmalarda "Start" yazısına tıklandığında gong sesi süreyi başlatmaktadır. 

Çocuklar doğru seçeneği bulurken ne kadar az hata yaparlarsa, verilen bu zamandan önce veya bu zamana yakın bir sürede alıştırmayı tamamlarlar. Zaman baskısı bilginin kalıcı hale gelmesini ve konuşma becerilerinin daha hızlı gelişmesini sağlamaktadır.

Ebeveynler veya öğretmenler, alıştırma tamamlandığında, çocuklardan sonucu kendilerine göstermelerini istemelidirler. Alıştırmayı yapan çocukları "Best Achieved Time" yazısının altında yazan süreye ulaşılıncaya kadar tekrar için teşvik etmeli ve başarılı olduklarında Badge (Rozet) ile ödüllendirmelidirler.